Hvad dækker min betaling

Deltagerprisen kr. 2.995,- inkluder:

– Cykeltrøje, buks og vindvest (som kan suppleres mod ekstra betaling).
– Forplejning under løbet.
– Overnatninger inkl.  aftens- og morgenmad.
– Personlig støtte til Cystisk Fibrose Foreningens arbejde (Kr. 300,- per deltager)